Šolski sklad Osnovne šole Simona Jenka Kranj
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Slika projekta
Šolski sklad Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Na šoli že več let deluje Šolski sklad, ki ga vodi Upravni odbor. Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in drugih virov. Sredstva se porabijo za so-financiranje dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa in za pomoč posamezniku, ki se znajde v stiski.

V Šolskem skladu želimo:

- so-financirati raziskovalne projekte in dejavnosti za učence,

- so-financirati program za nadarjene učence,

- omogočiti vsem otrokom udeležbo pri pouku, ki poteka izven šolskih učilnic oz. dejavnosti vrtca,

- omogočiti učencem udeležbo na taborih oz. otrokom v vrtcu udeležbo na zimovanju in letovanju.

V zadnjih letih se potrebe po črpanju sredstev iz šolskega sklada povečujejo, zato se trudimo na čim več načinov in iz različnih virov pridobiti dodatna finančna sredstva za delovanje sklada.

Ena od možnosti, ki omogoča financiranje šolskega sklada so tudi SMS donacije s strani donatorjev. V šolskem skladu pa jih želimo uporabiti za naše otroke in jim s tem omogočiti še bolj kakovostno in zanimivo izobraževanje.

 

SMS z besedo »SKLAD05« pošljite na 1919. HVALA.

1 SMS = 5 EUR. V akciji lahko sodelujejo uporabniki mobilnih omrežij Telekom Slovenije, Simobil, Telemach, T-2, Debitel ter Izimobil.

Obdobje v katerem poteka SMS akcija: 1.12.2015 - 31.12.2015

Dodatne  informacije

 

S PODPORO:

Podatki

1%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: 35,00 EURPartner št. 172Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Ulica XXXI. divizije 7A
4000 Kranj

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

1%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: 35,00 EURPartner št. 172Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Ulica XXXI. divizije 7A
4000 Kranj

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.