Dobrodelni torek. Dan za zaposlovanje.
SKUP - Skupnost privatnih zavodov
Slika projekta
Dobrodelni torek. Dan za zaposlovanje.

Dobrodelni torek – dan za zaposlovanje je akcija, ki v Sloveniji teče v okviru globalnega programa #Giving Tuesday (http://www.sklad05.si/stran/31/gtslo), slovenska spletna stran www.dobrodelnitorek.org.

Namen je graditev skupnosti, ki pomaga pri vključevanju in zaposlovanju v družbeno podjetništvo in gospodarstvo osebam, ki so zadnjih 24 mesecev ali več nezaposlene (resno prikrajšane osebe), med njimi zlasti ranljivim skupinam oseb na trgu dela.

Akcija teče od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Dolgoročni cilj akcije je vsak torek v letu vključiti ali zaposliti eno osebo iz ranljivih skupin.

Ocenjena vrednost akcije (14.320,01 EUR) je znesek potreben za minimalno letno plačo ene zaposlene osebe iz ranljivih skupin.

Informativni stroški zaposlitve:

Minimalna plača (strošek delodajalec):                             918,04        EUR

Prevoz:                                                                                    49,00          EUR

Prehrana (3,52 EUR dan, 20 dni)                                        70,40          EUR

Stroški delovnega mesta (pisarna, materi. stroški):       90,00          EUR

Skupaj mesečno:                                                                   1.127,44     EUR

Regres, letno                                                                          790,73        EUR

Skupaj stroški 1 leto:                                                            14.320,01   EUR

Prihodki v 1. letu: SMS = 5 EUR                                           2.864          SMS

 

SMS z besedo »SKLAD05« pošljite na 1919. HVALA.

1 SMS = 5 EUR. V akciji lahko sodelujejo uporabniki mobilnih omrežij Telekom Slovenije, Simobil, Telemach, T-2, Debitel ter Izimobil.

Obdobje v katerem poteka SMS akcija: 1.1.2018 - 31.12.2018

Dodatne  informacije

 

S PODPORO:

Podatki

0%

Višina naložbe: 14.320,01 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1SKUP - Skupnost privatnih zavodov

Britof 469
4000 Kranj

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 14.320,01 EUR

Investirano: ni še investicijPartner št. 1SKUP - Skupnost privatnih zavodov

Britof 469
4000 Kranj

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.