Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Domžale (s podružnico v Ihanu)
Osnovna šola Domžale
Slika projekta

Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Domžale (s podružnico v Ihanu)

Sofinanciranje je namenjeno šolskemu skladu Osnovne šole Domžale (s podružnico v Ihanu). Namen šolskega sklada je:

- financiranje dejavnosti in potreb učencev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

- financiranje nadstandardnih dejavnosti, ki so kot take opredeljene v LDN za vsako šolsko leto,

- nakup nadstandardne opreme (didaktični in učni pripomočki)

- zviševanje standarda vzgoje in pouka ter podobno

- pomoč pri plačilu pri udeležbi na ekskurzijah, taborih in šoli v naravi socialno šibkejšim učencem, pod določenimi pogoji in v določenem deležu

- financiranje izvedbe projekta, za katerega donator izrecno donira sredstva v šolski sklad in je takšna donacija zakonsko dopustna

 

 

Podatki

0%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijIZPOLNITE ZAHTEVO V ELEKTRONSKI OBLIKI STISKAJTE NEIZPOLNJENO ZAHTEVO

Partner št. 228Osnovna šola Domžale

Bistriška cesta 19
1230 Domžale

Poročila

Ime Prenos dokumenta

Podatki

0%

Višina naložbe: 5.000,00 EUR

Investirano: ni še investicijNamenite del svoje dohodnine

Partner št. 228Osnovna šola Domžale

Bistriška cesta 19
1230 Domžale

Namenitev dela dohodnine

Sklad družbenih naložb SDN05

loading...

×
Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.