Sklad 05 za 367 odprtih družbenih naložb v skupni višini 5.03 mio EUR že zagotovil 2.59 mio (52%).

Višina že zagotovljenih naložb po letih

Razmerje tipov investicij

Število naložb
367
Družbene naložbe SIF05 8
Premostitveni krediti TISE 26
Mikrokrediti z učinkom 4
Naložbe 0,5% 242
Čezmejne naložbe TGE 2
Natečaj družbenih inovacij 9
Turizem z učinkom 27
Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.