Naložbe 0,5%

Možnost namenitev 0,5% dohodnine

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Namenitev ne pomeni klasične donacije, saj je za zavezance namenitev brezplačna, ker bi sicer sredstva ostala v državnem in proračunih lokalnih skupnosti.

Kljub temu ostaja v Sloveniji letno znaten delež sredstev ne-namenjen (približno 5 mio EUR letno oz. več kot polovica možnih sredstev).

 

Predstavitev programa "Naložbe 0,5%"

"Naložbe 0,5%" je program, ki ga izvaja Brez dobička v sodelovanju s Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe ter Impact - zavod za družbeno podjetništvo so.p.

Program je namenjen zbiranju sredstev iz 0,5% dohodnine za financiranje sklada družbenih naložb (SDN05).

 

DAVČNI ZAVEZANCI, DONATORJI IN PARTNERJI

Dohodnino lahko nameni fizična oseba (davčni zavezanec – donator). Kdo je davčni zavezanec določa davčna zakonodaja ter posebni zakoni (npr. dodatne informacije glede zavezancev, ki prejemajo pokojnino so na voljo na spletni strani SPIZa).

Za uspešno zbiranje dohodninskih namenitev sodelujemo s fizičnimi ali pravnimi osebami in drugimi organizacijami (partnerji in naložbeni partnerji), ki podpirajo splošno koristne namene in sodelujejo pri organiziranem zbiranju dohodninskih namenitev.

ZBIRANJE SREDSTEV IN NASLAVLJANJE DAVČNIH ZAVEZANCEV

Za zbiranje dohodnine naslavljamo davčne zavezance. Dikcija, ki jo uporabljamo pri naslavljanju javnosti:

"Vabimo vas k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen. Sredstva namenjamo v SDN05. Več informacij o delovanju najdete na www.sklad05.si."

Zavezanci namenitev opravijo z izpolnitvijo zahteve za namenitev (splošni vzorec zahteve za namenitev). Zahtevo izpolnijo, podpišejo in pošljejo na naslov Brez dobička, Britof 469, 4000 Kranj. Zahteve zbiramo do (praviloma) 15. decembra tekočega leta, potem pa jih oddamo davčnemu uradu.

Namenitev zavezanca je trajna (velja do preklica oz. nove oddaje).

UPORABA ZBRANIH SREDSTEV

Zbrana dohodninska sredstva pridobimo s strani FURSa v naslednjem tekočem letu, praviloma jeseni (npr. septembra 2018 za dohodninsko leto 2017).

Pridobljena kot tudi pričakovana sredstva uporabimo za delovanje sklada družbenih naložb (SDN05). Pri tem jamčimo, da bo vsaj 90% zbranih sredstev v SDN 05 uporabljenih za lastno dejavnost SDN05 in sicer je uprava določila naslednje kategorije namenov, ki se štejejo za lastno dejavnost SDN05:

  1. Naložbe za razvoj nevladnih organizacij
  2. Naložbe v dejavnosti nevladnih organizacij
  3. Naložbe v družbeno podjetništvo in inovacije
  4. Naložbe v splošno koristno infrastrukturo in opremo
  5. Naložbe v splošno koristne programe
  6. Naložbe v ljudi

Vsakoletno določimo posamične namene financiranja. Predloge za financiranje lahko pridobi tudi na podlagi javnega poziva ali sodelovanja z naložbenimi partnerji.

 

PREGLEDNOST IZVAJANJA PROGRAMA »NALOŽBE 0,5%«

Zagotavljamo, da se sredstva SDN05 varno, pregledno in učinovito namenjajo za financiranje splošno koristnih namenov.

O porabi lastnih naložbenih sredstev DNS poročamo na spletnih straneh ter v letnih poročilih skladno z standardi preglednega finančnega poslovanja mednarodnih organizacij, katerih člani smo ter lastnimi pravili preglednega delovanja.

Razvijamo načine za ocenjevanje družbenega učinka (Social Impact) naložbenih sredstev SDN05.

 

Sodelujte v programu "Naložbe 0,5%"

Sodelujete lahko kot davčni zavezanec - donator in sicer tako, da nam namenite dohodnino, zbrana sredstva bodo namenjena za sklad družbenih naložb SDN05.

Veseli pa bomo tudi če postanete partner pri organiziranem zbiranju dohodninskih namenitev za naš sklad SDN05.

 

Koristno

OSNUTKI POGODB, ZAHTEV, POROČIL

1. Osnutek - povabilo za namenitev dohodnine, oktober 2016

2. Osnutek - poročilo o namenski porabi sredstev, december 2016

POROČILA

2016

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2016 (verzija 15.12.2017)

2. Informativno poročilo o zbranih zahtevah za leto 2016 (14.1.2017)

2015

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2015 (september 2016)

2. Informativno poročilo o zbranih zahtevah za leto 2015 (25.1.2016)

2014

Število zbranih zahtev za leto 2014: 3.334

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2014 (21. september 2015)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2014 (št. 1620-85410292-180915)

2013

Število zbranih zahtev za leto 2013: 1.943

1. Poročilo o zbranih zahtevah za leto 2013 (1. oktober 2014)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2013 (št. 1612-85410292-190914)

3. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece september, oktober, november 2013 (št. 1612-85410292-051214)

4. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece december 2013

2012

1. Končno poročilo o izvajanju programa Naložbe 0,5% v pilotnem letu 2012 (7 partnerjev)

2. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece junij, julij, avgust 2012 (št 1612-29724279-200391, pogodbeni partner za leto 2012 je Društvo Mladinski ceh)

3. Obračun donacije iz dela dohodnine za mesece september, oktober in november 2012 (št: 1612-29724279-201213, pogodbeni partner za leto 2012 je Društvo Mladinski ceh)

Informacije

Za vse dodatne informacije smo na voljo po elektronski pošti:

info@brezdobicka.si ter na GSM:

+ 386 41 684 182 (Primož Šporar)

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.