Storitve za posameznike

Sklad 05 je finančna ustanova namenjena financiranju družbenega podjetništva ter družbenih inovacij. Z naložbami v posameznice in posameznike (t.i. Social Investment) želimo prispevati k vašemu znanju, kompetencam, podjetniškim veščinam ter inovativnosti in vam omogočiti učinkovito vključevanje v družbene podjeme.

Nepovratna sredstva za rešitev vašega problema (npr. nakup zdravstvene opreme, kritje stroškov izboraževanj itd.) vam omogočamo z vključitvijo v program Naložbe 0,5%. Za mlade ponujamo posebej prilagojen program 05 Naložbe za mlade, kjer aktivnim mladim omogočamo pridobitev štipendije, kritje stroškov samozaposlitve itd.). Možnost nepovratnih sredstev v obliki donacij zagotavljamo z SMS Naložbami, v okviru kampanje  #Giving Tuesday Slovenia ter mreže TGE z čezmejnim doniranjem.

Brezposelne posameznice in posamezniki iz ranljivih skupin (npr. mamice iz materinskih domov) se lahko vključite v program EXIT, namenjen iskanju možnosti za vključitev/zaposlitev v družbenem podjetništvu.

Tistim, ki imate idejo oz. ste inovativni pri razvoju vaše družbene inovacije lahko pomagamo v okviru natečajev družbenih inovacij, ki smo jih organizirali kot prvi v Sloveniji  in omogočajo predstavitev vaših družbenih inovacij ter pridobitev finančnih nagrad.

Če kot posameznica ali posameznik želite začeti ali širiti družbeno podjetniške dejavnosti vam ponujamo mikrokredite z učinkom, ki vam omogočajo dostop do sredstev v višini 25.000 EUR z uporabo množičnih garancij, kar zmanjšuje vaše tveganje glede poplačila.

Družbenim podjetnicam in podjetnikom, ki potrebujete finančna sredstva za svoje delovanje se lahko vključite v t.i. Investment Warm Up programe, ki jih organizira HUB Dunaj in pri katerih sodeluje tudi Sklad 05, ki vam zagotavljajo možnost predstavitve vaših podjemov družbenim vlagateljem.

Kot družbeno odgovorna posameznica oz. posameznik lahko k svojemu družbeno koristnemu odtisu prispevate z vključitvijo v turizem z učinkom.

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.