Storitve za organizacije

Sklad 05 je finančna ustanova namenjena financiranju družbenega podjetništva ter družbenih inovacij. S tem namenom v partnerstvu s številnimi partnerji razvijamo finančne produkte, ki vam omogočajo dostopno financiranje vaših družbenih podjemov.

Nepovratna sredstva za financiranje vaše družbeno koristne dejavnosti vam omogočamo z vključitvijo v program Naložbe 0,5%, zbiranjem sredstev s pomočjo SMS donacij v programu SMS Naložbe, v okviru kampanje  #Giving Tuesday Slovenia ali s čezmejnim doniranjem v okviru mreže TGE.

Premostitveni krediti TISE in premostitveni krediti Banka Sparkasse so namenjeni pred-financiranju programov, za katere že imate zagotovljena sredstva (npr. EU projekti, financiranje iz javnih sredstev), vendar je pri izvedbi ovira vaša nelikvidnost.

Za zagon ali širitev družbeno podjetniške dejavnosti vam ponujamo mikrokredite z učinkom, ki vam omogočajo dostop do sredstev v višini 25.000 EUR z uporabo množičnih garancij, kar zmanjšuje vaše tveganje glede poplačila.

Za večje projekte in programe Sklad 05 sodeluje pri vzpostavitvi financiranja iz Evropskih skladov za socialno podjetništvo – EuSEF, namenjenih financiranju družbeno koristnih dejavnosti, med njimi zlasti Sklada za družbene naložbe za srednjo in vzhodno Evropo (SIF CEE). Za predstavitev vaše dejavnosti je primerno tudi sodelovanje na Investment Ready Warm Up dogodkih, ki jih organizira HUB Dunaj in pri katerih sodeluje tudi Sklad 05.

Inovativen model družbenih vlaganj, ki jih razvijamo z vami so učinkoviti programi – UP iz. t.i. družbeno pogodbeništvo, namenjeni financiranju dejavnosti, ki z družbeno učinkovitim izvajanjem ustvarjajo prihranek javnim blagajnam oz. naročnikom in zagotavljajo tudi finančni donos vlagateljem.

Za inovativne organizacije organiziramo letne natečaje družbenih inovacij, ki vam omogočajo predstavitev vaših družbenih inovacij ter pridobitev finančnih nagrad. Organizacijam pomagamo tudi pri optimizaciji družbenih učinkov njihove dejavnosti.

Organizacije, ki v svoje delo vključujete ranljive ciljne skupine vabimo k sodelovanju pri programu EXIT (vključevanje uporabnic/kov socialno varstvenih storitev v družbeno podjetništvo) in programu 05 Naložbe za mlade (kjer aktivnim mladim omogočamo pridobitev štipendije, kritje stroškov samozaposlitve itd.).

Z organizacijami, ki ste ponudniki turističnih storitev razvijamo produkte turizma z učinkom, druge vabimo k njihovi uporabi.

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.