Storitve za podjetja, vlagatelje in banke

Sklad 05 s svojimi storitvami spodbuja podjetja in vlagatelje k odgovornim naložbam finančnih sredstev. Svetovni trg odgovornega vlaganja dosega preko 237 mrd EUR in omogoča financiranje mnogih družbeno koristnih projektov, programov in dejavnosti.

Varnost in družbeni učinek sredstev vlagateljem zagotavljamo z v družbene naložbe.

Inovativen model družbenih vlaganj, ki jih razvijamo z vlagatelji so učinkoviti programi – UP oz. družbeno pogodbeništvo, namenjeni financiranju dejavnosti, ki z družbeno učinkovitim izvajanjem ustvarjajo prihranek javnim blagajnam oz. naročnikom in zagotavljajo tudi finančni donos vlagateljem.

Vlagateljem in finančnim institucijam ponujamo možnosti izvajanja družbene odgovornost s praktičnimi instrumenti. Sklad 05 vam pomaga pri iskanju inovativnih rešitev za družbene probleme v okviru natečajev družbenih inovacij, omogočamo vam zbiranje finančnih sredstev za splošno koristno dejavnost z vključitvijo v program Naložbe 0,5%, v okviru kampanje  #Giving Tuesday Slovenia ali s čezmejnim doniranjem v okviru mreže TGE, ki omogoča čezmejno doniranje kot davčno olajšavo. Družbeno odgovornost lahko udejanjate tudi s koriščenjem produktov turizma z učinkom.

Pri Skladu 05 je organiziran Klub SI05, kjer se združujejo zainteresirani družbeni vlagatelji, ki želijo v svojimi vlaganji doseči tako finančni kot tudi družbeni učinek.

Na področju družbenega bančništva svetujemo vlagateljem, bankam ter drugim finančnim institucijam. Prepoznavanje družbenih potreb, svetovanje glede izvajalcev družbeno koristnih programov (ocena družbenega učinka izvajalcev itd.) ter svetovanje glede višine in oblike finančnih vlaganj so pomemben del naših storitev.

Podjetjem ponujamo orodja za t.i. Impact Optimization oz. optimiranje družbeno koristnih učinkov pri izvajanju njihove dejavnosti.

Bankam in finančnim institucijam ponujamo podporo pri strateškem razvoju trajnostnega družbenega bančništva ter pri oblikovanju inovativnih finančnih produktov – kot so premostitveni krediti (npr. premostitveni krediti TISE in premostitveni krediti Banka Sparkasse) ter mikrokrediti z učinkom za financiranje družbenega podjetništva ter družbenih inovacij.

Kot posrednik posredujemo stranke iz družbenega podjetništva ter spremljamo izvajanje dejavnosti, ki jih vlagatelji in banke financirajo in zmanjšujemo tveganja pri nudenju finančnih storitev družbenega bančništva.

Sklad 05 je član Evropskega združenja etičnih in alternativnih bank – FEBEA, ki skrbi za razvoj dostopnih družbeno odgovornih finančnih produktov bančnega sektorja v Evropi.

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.