SMS Naložbe

Predstavitev Programa SMS Naložbe

Sklad 05 skupaj s partnerji in ponudniki komunikacijski poti izvaja program SMS Naložbe z namenom vzpodbujanja donacij za splošnokoristne dejavnosti, programe, projekte, akcije in namene Sklada 05 preko SMS sporočil.

Partnerji Sklada 05 pri programu so lahko pravne ali fizične osebe, ki želijo pomagati Sklad 05 pri zbiranju sredstev za posamezne akcije.

Sredstva se zbirajo tako, da donatorji - uporabniki storitev ponudnikov komunikacijskih poti - pošljejo sporočilo SMS s ključno besedo SKLAD05 na številko 1919 in prispevajo 5 EUR za aktualno SMS Naložbo, ki je odprta v času doniranja.

Donirajo lahko uporabniki storitev Telekoma Slovenije, Simobila, T-2, Telemacha, IZI Mobila ter Debitela.

Telekom Slovenije, Simobil, T-2, Telemach, IZI Mobil ter Debitel se odpovedujejo vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS-sporočil.

SPLOŠNO KORISTNI NAMENI

Sklad 05 ločuje med tremi upravičenimi kategorijami namenov:

1. investicije in nakupi različnih naprav, vlaganje v infrastrukturo itd.

2. ponudba brezplačnih ali subvencioniranih storitev oz. storitev za ranljive skupine

3. naložbe v ljudi (social investment) - stroški usposabljanj, izobraževanj itd.

ZBIRANJE SREDSTEV

Sklad 05 in partner naslovita ciljne skupine ter zainteresirano javnost, da donirajo preko SMS. Sklad 05 določi obdobje trajanja akcije.

Donirajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Simobila, T-2, Telemacha, Izimobila ter Debitela.

PORABA SREDSTEV TER OCENJEVANJE UČINKA

Sklad 05 zagotavlja namensko porabo zbranih sredstev (predložitev računov itd.).

Sklad 05 razvija načine za ocenjevanje družbenega učinka (social impact) zbranih sredstev.

STROŠKI

Sklad 05 zbrana sredstva v sodelovanju s finančnimi institucijami skuša povečati za dodatno financiranje namena. Vsaj 90% zbranih sredstev Sklad 05 namensko porabi za s to pogodbo določen namen v obliki neposrednih plačil ali v obliki nakazila donacije.

Partnerji nimajo stroškov s sodelovanjem v programu, tudi ne obveznosti glede števila zbranih SMS ali drugih aktivnosti.

Za vsako navajanje ponudnikov komunikacijskih poti potrebuje partner soglasje Sklada 05.

Postanite partner

Sklad 05 vas kot partnerja vabi k sodelovanja pri programu z namenom, da nam pomagate pri financiranju naših splošnokoristnih dejavnosti.

Sredstva lahko začnemo zbirati v manj kot 7 dneh, za njihovo pridobitev je potrebnih je 5 kratkih korakov:

1. sporočite nam interes za sodelovanje oz. bomo do vas pristopili sami. E-naslov: info@sklad05.si

2. praviloma se bomo dogovorili za obisk in se pogovorili o možnostih sodelovanja

3. pripravimo in podpišemo pogodbo o sodelovanju. Podpisano in izpolnjeno pogodbo (osebni podatki na začetku, člen o skrbništvu ter končni podatki) v dveh izvodih pošljete po pošti na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj

4. namen predstavimo na spletnem portalu www.sklad05.si

5. pripravimo in izvajamo akcijo ter zagotavljamo namensko porabo sredstev

Ponudniki komunikacijskih poti

Naložbe SMS omogočajo naslednji ponudniki komunikacijskih poti:

1. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana

2. Simobil, telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134 B, Ljubljana

3. T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., verovškova ulica 64 A, Ljubljana

4. Telemach, širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana

5. Debitel telekomunikacije d.d., Železna cesta 18, Ljubljana

6. IZI Mobil, telekomunikacije d.d., Stegne 11, Ljubljana

PRAVILA IN POGOJI POSAMEZNIH PONUDNIKOV KOMUNIKACIJSKIH POTI

Pravila in pogoji Telekom Slovenije (z dne 1.12.2015)

Pravila in pogoji Debitel (z dne 1.12.2015)

Koristno

OSNUTKI POGODB O SODELOVANJU V PROGRAMU SMS Naložbe

Osnutek pogodbe za partnerje, ver. februar 2017

PREDSTAVITVE PROGRAMA SMS Naložbe

Predstavitev programa SMS naložbe (pdf, v pripravi)

Poročila

2016

Poročilo o izvajanju programa SMS Naložbe za leto 2016 (v pripravi)

Informacije

Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe

Britof 469, 4000 Kranj

Tel. 04 23 44 804

GSM 041 684 182 (Primož Šporar)

e-pošta: info@sklad05.si

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.