Družbene naložbe

Družbene naložbe

Vlaganja z družbenim učinkovanjem oziroma družbene naložbe se nanašajo na investiranje denarnih sredstev, katerega namen ni izključno finančna donosnost naložbe oziroma pozitivni finančni povratek sredstev ampak hkratno spodbujanje in učinkovanje na družbene spremembe prav zaradi te investicijske dejavnosti. Pravila o Evropskih skladih za družbeno podjetništvo (EuSEF), ki jih je pripravila Evropska Komisija ter v marcu 2013 sprejel Evropski Parlament imajo za cilj:

- pospeševanje razvoja družbenih investicijskih skladov z zagotavljanjem jasnosti in varnosti za vse udeležene, hkrati pa olajšal čezmejno zbiranje kapitala;

- prednostna naloga je izboljšati dostop socialnih podjetij do ustreznega kapitala. 

Predlog predvideva različne finančne instrumente, tako takšne ki vzpostavljajo lastniška razmerja kot tudi v obliki dolžniškega in mešanega kapitala.

Družbene naložbe v Sloveniji

Sklad 05 vam lahko pomaga pri oblikovanju predloga za financiranje vašega družbenega podjema ter njegovi predstavitvi družbenim vlagateljem. Sredstva družbenih vlagateljev so lahko del EuSEF skladov ali pa gre za posamične vlagatelje, s katerimi Sklad 05 sodeluje. Postopki financiranja so individualni za vsakega prosilca posebej.

Za predstavitev vašega družbenega podjema družbenim vlagateljem predlagamo pripravo načrta družbenega podjema.

Morebitno dodatno dokumentacijo Sklad 05 posreduje med postopkom, enako v postopku s predlagateljem dogovorimo natančne pogoje financiranja.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse informacije pišite na info@sklad05.si oz. pokličite na 041 684 182 (Primož Šporar).

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.