Čezmejne naložbe TGE

Cross Border Philantrophy (CBP) Campaign Slovenia 2015/2016

SKUP skupaj s Skladom 05 v letu 2015/16 ob podpori TGE izvaja kampanjo za promocijo čezmejnih donacij v Sloveniji. Kampanja je namenjena povečanju čezmejnih donacij za slovenske nevladne organizacije in družbene podjeme.
 
Vse organizacije, ki želite povečati možnosti za pridobitev čezmejnih donacij (ter s tem tudi sodelovati v kampanji) prosimo izpolnite Vprašalnik CBP kampanja Slovenija 2015/16.
 
DEJAVNOSTI KAMPANJE
1. izdelava celostne podobe, promocijskih pamfletov ter daril
2. zbiranje podatkov o CBP v Sloveniji (vprašalniki, obdelava, poročilo)
3. informiranje (predstavitev TGE, novice o delovanju in kampanji)
4. osveščanje javnosti (pristojni organi, prejemniki, potencialni donatorji v Sloveniji, zainteresirana javnost, neformalna CBP mreža)
5. pojavnost v medijih
6. predstavitve kampanje na dogodkih in so-organizacija dogodka (6. DSE oktober 2015)
 
DOKUMENTI
 
 

Transnational Giving Europe - TGE

Transnational Giving Europe - TGE je mednarodna organizacija prisotna v 16 evropskih državah. Namenjena je olajševanju izvajanja čezmejnih donacij, zlasti z nasveti na področju obdavčitve donacij in zmanjševanja stroškov povezanih z njimi.

Donatorji donirajo nacionalnemu TGE partnerju, ta pa poskrbi za prenos sredstev do končnega doniranca in za ureditev vseh davčnih in drugih finančnih obveznosti povezanih z donacijo.TGE s tem omogoča učinkovito čezmejno doniranje.

Zakaj je TGE koristen - primer

Organizacije lahko preko Transnational Giving Europe omogočite svojim tujim donatorjem, da za donacijo uveljavijo davčno olajšavo po svojih nacionalnih zakonih. Primer kako donatorji preko mreže TGE donirajo več, si oglejte na primeru slike. Za darovanih 400 € iz Francije, posameznik prejme do 75 % davčno olajšavo, zato znaša dejanski izdatek 100 €. Posamezniku je tako vseeno ali daruje 400 € preko TGE ali 100 € direktno, saj je v obeh primerih izdatek zanj enak (100 €). Medtem ko razliko v načinu darovanja občuti prejemnik - slovenski NGO; ali prejme 400 € preko TGE ali 100 € direktno.

Izračun za vsakokratni primer je sicer odvisen od davčne ureditve v državi donatorja in državi prejemnika.

Nacionalni partnerji

Več kot 350 organizacij prejemnic donacij ter več kot 6.200 donatorjev uporablja mehanizem TGE. V letu 2013 je bilo ustvarjenih več kot 8,0 mio EUR donacij, kar potrjuje naraščajoč trend čezmejnih donacij v Evropi.

Več o TGE najdete na njihovi spletni strani.

Slovenija

Sklad 05 v sodelovanju s SKUP - Skupnostjo privatnih zavodov je del mreže TGE in vam lahko pomaga pri prejemanju oz. dajanju čezmejnih donacij.

Vsi, ki imate interes donirati donirancem iz drugih držav EU ali prejti donacijo iz druge države nam to prosim sporočite na info@sklad05.si.

Pregled naložb Sklada 05 v okviru mreže TGE

Pregled naložb

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.