None

Akti Sklad 05

Akt o ustanovitvi Sklada 05

Akt o ustanovitvi Sklada 05 (angleški jezik, neuraden prevod)

Pravila Sklada 05

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (sprejet maja 2018)

Akt o ustanovitvi Sklad 05 - uskladitev z Zakonom o nevladnih organzacijah (2019)

Izjava o izpolnjevanju pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNorg (2019)

Soglasja in vpisi Sklad 05

Soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k ustanovitvi Sklada 05

Sklep Vlade RS o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013

Izpisek Sklad 05 v poslovnem registru AJPES

Potrdilo o vpisu Sklad 05 v davčni register

Programi in poročila Sklad 05

 

2018

Vsebinsko poročilo 2018 (oddano na MDDSZ in AJPES)

Finančno poročilo 2018 (oddano na MDDSZ in AJPES)

2017

Vsebinsko poročilo 2017 (oddano na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti ter AJPES)

Finančno poročilo 2017 - tabelarni del (oddano na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti ter AJPES)

2016

Poročilo o dejavnostih 2016 (oddano na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti in AJPES)

Bilance stanja 2016

Poročilo o prostovoljstvu 2016 (oddano AJPES)

2015

Poročilo o dejavnostih v letu 2015 (oddano na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti in na AJPES)

Bilanca stanja 2015

2014

Poročilo o dejavnostih v letu 2014 (oddano na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti in na AJPES)

Bilanca stanja 2014

2013

Poročilo o dejavnostih v letu 2013 (oddano na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Bilanca stanja 2013

Izkaz prihodkov in odhodkov 2013

2012

Poročilo o dejavnostih v letu 2012 (oddano na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Podatki iz bilance stanja 2012

AJPES Bon Sklad 05

AJPES Bon-2 (Podatki o plačilni sposobnosti), julij 2016

AJPES Bon 1/Z (Podatki o boniteti poslovanja), julij 2016

Projekti Sklad 05

1. Sklad 05, Zavarovalnica Triglav, 2012/2013, 7.000 EUR

2. EXIT, EEA Grants, 2014/2015, 13.000 EUR

3. Financiranje za ranljive skupine, EEA Bilateral, 2014, 2.200 EUR

4. SI CEE, Supporting the demand and supply side of the market for social enterprise finance, Evropska komisija, nosilec TISE, 2014/2015

5. Sodelovanje v programu Mentorstvo, naročnik SPIRIT, izvajalec HUB Dunaj, oktober 2014 - marec 2015

6. Dplac (izvajanje programov na lokaciji NLB d.d. na Dunajski 20 v Ljubljani), od marca 2015

7. PROFIT (Finančna pismenost ranljivih skupin, nosilec FEBEA), Horizon 2020, 2016/2018

8. SENTINEL, Interreg Central 2017-2020

9. AlpSIB, 2018-2019 (external experts)

10. Social Impact Vauchers - SIV, Interreg Central, 2019 - 2021

Članstvo Sklad 05

Članstvo v Evropskem združenju etičnih in alternativnih bank (FEBEA)

EVPA - European Venture Philantrophy Association

Eucld Network

Evropski ekonomsko socialni odbor - EESO (predstavnik NVO in SP, mandat 2015-2020)

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.