4. javni razpis za projekt SIV

Sklad 05 objavlja 4. javni razpis za projekt SIV.

PROJEKT SIV

Sklad 05 je projektni partner v projektu SIV – Social Impact Vouchers- Integrating disadvantaged groups into the labour market with novel social instruments (del programa Interreg Central Europe), ki se izvaja do konca februarja 2022. V treh letih izvajanja projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji skušali   najti način za uvedbo  vavčerjev z družbenim učinkom v Sloveniji

Projektni partnerji: Neue Arbeit - Social Entreprise Stuttgart (glavni partner) DE, CEF - cooperative for ethical financing HR, Sklad 05 - Ustanova za družbene naložbe, IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the development of Industry HU, Caritas of the Archdiocese Vienna AT, Centre for Community Organizing Northern Moravia CZ, Rzeszow Regional Development Centre PL, Cooperation Fund Foundation PL, Social Welfare Service of the Protestant Churches in Württemberg DE, Vienna University of Economics and Business AT, Centire SK, Ministry of Labour and Pension System of the Republic of Croatia HR

Vrednost projekta: 2.678.810,33 EUR

Trajanje projekta: 36 mesecev (01. 03. 2019 – 28.02.2022)

V okviru projekta SIV bomo partnerji v različnih državah iskali načine za vpeljevanja vavčerjev z družbenim učinkom, kot orodja za spodbujanje povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov na trgu dela (dolgotrajno brezposelni, zaposlovalci, potencialni investitorji ipd.) in s tem vplivali na zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti. Pri projektu SIV sodeluje dvanajstih evropskih organizacij, s ciljem vpeljevanja mehanizmov za integracijo ranljivih oseb na trg dela. Želimo si, da bi z vzpostavitvijo sistema vavčerjev tudi v Sloveniji lahko pozitivno vplivali na lokalna podjetja in zmanjševanje brezposelnosti.

 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

4. javni razpis SIV

SKLEP O IZBIRI

Sklep o izbiri za 4. javni razpis SIV

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.