SIV projekt - inovativni instrumenti na trgu dela

INTERREG Central Europe - Ali ste vedeli, da je dolgotrajna brezposelnost v EU še vedno nad 2,5%? V okviru projekta SIV razvijamo in uvajamo inovativne mehanizme za reševanje družbenih izzivov z vključevanjem različnih investitorjev. Projekt SIV (Social Impact Vouchers ali vavčerji z družbenim učinkom), ki se je začel marca 2019 in se zaključuje februarja 2022, vključuje 11 partnerjev iz 8 evropskih držav. Njihova skupna ideja je prenesti in preizkusiti dobro prakso iz Nemčije, kjer se program zaposlovanja udeležencev iz ranljivih skupin s pomočjo sistema vavčerjev že uspešno izvaja. Rezultati projekta tam so zelo pozitivni in vpeljava vavčerjev je vnesla pomembne spremembe v življenje udeležencev tega programa. S pomočjo vavčerjev so tako iskalci zaposlitve iz različnih ranljivih skupin dobili delo in ponovno občutili zadovoljstvo ob tem, ko so postali družbeno koristni.

Boj proti brezposelnosti in njenim posledicam v večini držav, ki sodelujejo v projektu SIV, velja predvsem za nalogo socialne države. Spremembe v družbi zaradi digitalizacije, staranja in migracij že vplivajo na trge dela v Evropi in je enako pričakovanje tudi za prihodnost.
V zadnjem letu je tudi situacija vezana na posledice Covid-19 vplivala na povečanje potreb po skupnih prizadevanjih vseh sektorjev za spopadanje s prihodnjimi izzivi. V ta namen se pojavlja potreba po vpeljevanju inovativnih orodij, tako instrumentov na trga dela kot tudi virov financiranja teh instrumentov.
Cilj projekta SIV je postaviti temelje za inovativne projekte, namenjene pomoči brezposelnim in inovativnim oblikam naložb usmerjenih na trg dela.

Glavni stebri programa SIV so:
Vavčerji: Razvoj različnih modelov kuponov/vavčerjev za podporo (dolgotrajno) brezposelnim v  partnerskih državah. Ta vključuje bodisi njihovo usposabljanje bodisi podporo v procesu vključevanja pri delodajalcih.

Sklad: Vzpostavitev transnacionalnega in več nacionalnih skladov z družbenim učinkom kot sredstev financiranja za modele kuponov/vavčerjev. V ta namen naslavljamo tako  zasebne (filantropske) kot javne vlagatelje. Prav tako se pričakuje  denarne prilive v sklade iz naslova prispevkov delodajalcev za uspešno zaposlovanje udeležencev programa.

Iskanje zaposlitve ali mesta za usposabljanje, še posebej po težki življenjski fazi, ni enostavno. Zato so potrebni projekti evropskega sodelovanja, kot je Interreg SIV. Več informacij o projektu SIV najdete na https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html

Kontaktni podatki:
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe
Britof 469
4000 Kranj
Slovenija
+386 41 874 608 (mag. Saša Perčič)
sasa.percic@sklad05.si
www.sklad05.si
www.interreg-central.eu


#EUinmyregion #socialimpactvoucher #MadeWithInterreg

 

Copyrights © 2022 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.