Dostop do financiranja EU

Gre za eno spletno mesto z dostopom do več kot 100 mrd EUR finančnih sredstev iz različnih programov EU, ki vam pomaga najti financiranje EU za vašo dejavnost, programe oz. projekte.

1. Program COSME - jamstva za mala in srednja podjetja do 150.000 EUR, lastniški kapital

2. Program InnovFina (Obzorja 2020) - posojila in jamstva za inovativna podjetja, financiranje raziskovalnih projektov, lastniški kapital

3. EaSI program za zaposlovanje in socialne inovacije - mikroposojila do 25.000 EUR, lastniški kapital do 500.000 EUR za socialna podjetja

4. ESI Evropski strukturni in investicijski skladi - posojila, jamstva, lastniško financiranje, nepovratna sredstva iz večletnih programov EU

Dostop do spletnega portala: www.access2finance.eu

Dodatno svetovanje: 600 centrov EU za sodelovanje med podjetji Evropske podjetniške mreže (Enterprise Europe Network): http://een.ec.europa.eu/

Copyrights © 2021 Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe.